Abell2151 Hercules Galaxy Cluster

Constellation: Hercules        Distance: 500 million lightyears

abell2151

The most distant object I ever photographed.

Het licht afkomstig van deze sterrenstelsels werd 500 miljoen jaar geleden uitgezonden. In die tijd kropen op onze Aarde de eerste insecten uit de zee het land op.
De Hercules cluster is het belangrijkste lid van de Hercules supercluster die uit 12 Abell clusters bestaat. De Hercules supercluster is op zijn beurt weer onderdeel van wat ook wel de "Grote Muur" wordt genoemd. Dit is een sliert van clusters met een lengte van 500 miljoen lichtjaar, waartoe ook de Coma en Leo clusters behoren. Superclusters grenzen veelal aan enorme leegtes in het Heelal, waar slechts weinig sterrenstelsels voorkomen. Sterrenstelsels zijn dus niet evenredig verdeeld in de ruimte. Astronomen schatten dat er ongeveer 10 miljoen superclusters bestaan in het waarneembare Heelal.

Image spcefications:
Exposure: 40 minutes (5 x 8 minutes)
Camera: Canon 20Da on 1600 ISO
Instrument: 25 cm Meade ACF with focal reducer f 6.3
Mount: Losmandy G11
Guiding: Vixen Guiding Scope 70S, with 2x Barlow and SBIG ST-4
Image processing: ImagesPlus, Photoshop CS3, NoiseNinja, GradientXTerminator
Location: Etoile St Cyrice, France
Sky Quality Meter: 21,64
Temperature: 8° C
Date: 4 may 2008
Full resolution (1,5MB)