IC405 Flaming Star Nebula

Constellation: Auriga        Distance: 1500 lightyears

IC405

Click for full resolution (3352 x 2532)

Meestal worden waterstofnevels verlicht door een zware ster, die binnen de wolk is "geboren". Bij de Flaming Star nevel is dat niet het geval. De nevel is voor ons zichtbaar door de ioniserende energie van de zeer hete en heldere ster AE Aurigae (iets linksboven het midden). De turbulente geschiedenis van deze ster begon 2,5 miljoen jaar geleden door een ontmoeting met een zware ster nabij de Trapezium cluster in de Orionnevel. AE Aurigae werd weggeslingerd met een snelheid van 200 km/s. In zijn reis door de ruimte ontmoette de ster een interstellaire wolk gas, die we nu kennen als de Flaming Star nevel. De ultraviolette straling van de ster laat het waterstof in de wolk rood oplichten. Het licht van de ster wordt ook gereflecteerd op stofdeeltjes in de wolk. Dat veroorzaakt het blauwe licht.


Image spcefications:
 • Exposure: 4,5 hours, LRGB = 90:40:70:60 minutes
 • Camera: SBIG ST-8300M, Filters: Baader LRGB
 • Instrument: Televue 85 with focal reducer/field flattener focal distance 474 mm
 • Mount: Losmandy G11
 • Guiding: SBIG Off Axisguider, Starlight Xpress Lodestar autoguider and PHD
 • Location and date: France, Etoile St.Cyrice, 1 januari 2017

Image acquisition with ImagesPlus 6.0 Camera Control:
 • 6 Luminance of 15 min, binned 1x1
 • 4 Red + 7 Green + 6 Blue of 10 min, binned 1x1 (problem with filterwheel)
 • 20 Flat fields with flatfield panel
 • 20 Dark frames of 15 min + 20 Dark frames of 10 min
 • 50 Bias frames

Processing in PixInsight 1.8