M45 Pleiades

Constellation: Taurus        Distance: 435 lightyear

Pleiades

Click for full resolution (3301 x 2454)

Enkele honderden sterren in een gebied met een diameter van ongeveer 30 lichtjaar, vormen samen de open sterrenhoop, die wij Pleiaden noemen. De sterrenhoop wordt ook wel Zevengesternte genoemd. Dit is enigszins verwarrend, want er zijn met het blote oog meestal maar zes sterren te zien. Onder een werkelijk perfecte hemel zijn er negen sterren te onderscheiden. Gewoonlijk horen sterren en de omringende wolken gas bij elkaar. De sterren zijn miljoenen jaren geleden in diezelfde wolk gas geboren. Bij de Pleiaden is dit niet het geval. De sterrenhoop en de gaswolk zijn elkaar toevallig tegengekomen. Ontelbare kleine stofdeeltjes reflecteren het licht van de sterren van de Pleiaden.
Visueel is M45 misschien nog wel het mooist. Het maakt eigenlijk niet uit of er met het blote oog, een verrekijker of met een telescoop naar dit prachtige object wordt gekeken. Een foto kan onmogelijk de zilver blauwe schittering weergeven die de sterren van de Pleiaden in een oculair laten zien.


Image spcefications:
 • Exposure: 5,5 hours, LRGB = 135:60:60:70 minutes
 • Camera: SBIG ST-8300M, Filters: Baader LRGB
 • Instrument: Televue 85 with focal reducer/field flattener focal distance 474 mm
 • Mount: Losmandy G11
 • Guiding: SBIG Off Axisguider, Starlight Xpress Lodestar autoguider and PHD
 • Location and date: France Etoile St.Cyrice, 30 december 2016

Image acquisition with ImagesPlus 6.0 Camera Control:
 • 9 Luminance of 15 min, binned 1x1
 • 6 Red + 6 Green + 7 Blue of 10 min, binned 1x1
 • 20 Flat fields with flatfield panel
 • 20 Dark frames of 15 min + 20 Dark frames of 10 min
 • 50 Bias frames

Processing in PixInsight 1.8