M82

Constellation: Ursa Major        Distance: 12 million lightyears

M82

M82 heeft de vorm van een sigaar. In dit onregelmatige sterrenstelsel worden tienmaal meer sterren geboren dan in onze Melkweg. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door de zwaartekracht botsing met M81, zo'n 300 tot 600 miljoen jaar geleden. De twee sterrenstelsels zijn door de zwaartekracht met elkaar verbonden in een baan met een rotatietijd van 4,6 miljard jaar. De kleinste afstand tot elkaar is 10.000 lichtjaar, de huidige afstand is ongeveer 120.000 lichtjaar.

Image spcefications:
Exposure: 160 minutes (16 x 10 minutes) on 1600 ISO, RAW format
Camera: Modified Canon 40D
Instrument: 25 cm Meade ACF with focal reducer f 6,3
Mount: Losmandy G11
Guiding: Vixen Guiding Scope 70S with SBIG ST-4
Image processing: ImagesPlus, Photoshop CS3
Location: Wateren, The Netherlands
Sky Quality Meter: 21,3
Temperature: 0° C
Date: 29 mars 2009
Higher resolution (1.2MB)