NGC1499 California Nebula

Constellation: Perseus        Distance: 1140 lightyear

ngc1499

Click for full resolution (3181 x 2397)

ngc1499

Click for full resolution (3352 x 2532)

NGC 1499 is een waterstof emissie nevel, waarin sommige mensen de vorm van de Amerikaanse staat Californie meenden te herkennen. Het zichtbare gedeelte van de nevel is 1 bij 4 graden. Ter vergelijking: de Maan meet ongeveer een halve graad aan de hemel. De ioniserende straling van de heldere ster onderin op de opname, Epsilon Persei, doet de nevel oplichten. Deze zware ster met een massa van 14 maal die van onze Zon, is overigens niet geboren in deze gaswolk, maar is een toevallige passant. Visueel is de Californienevel ook in grotere telescopen vrijwel niet te zien. Het is een typisch fotografisch object.


Image spcefications:
 • Exposure: 11 hours, HaLRGB = 300:180: 70:70:50 minutes
 • Camera: SBIG ST-8300M, Filters: Baader LRGB, Astrodon Ha 5nm
 • Instrument: Televue 85 with focal reducer/field flattener focal distance 474 mm
 • Mount: Losmandy G11
 • Guiding: SBIG Off Axisguider, Starlight Xpress Lodestar autoguider and PHD
 • Location and date: France, Etoile St.Cyrice, 27, 28 and 31 december 2016

Image acquisition with ImagesPlus 6.0 Camera Control:
 • 15 H-alpha of 20 min, binned 1x1
 • 12 Luminance of 15 min, binned 1x1
 • 7 Red + 7 Green + 5 Blue of 10 min, binned 1x1
 • 20 Flat fields with flatfield panel
 • 20 Dark frames of 20, 15 and 10 min
 • 50 Bias frames

Processing in PixInsight 1.8