NGC2237, NGC2244 Rosettenebula

Constellation: Monoceros        Distance: 5000 lightyear

Rosette Nebula


Click for full resolution in HaLRGB (2971 x 2252)

Rosette Nebula

H-alpha exposure
Click for full resolution Ha (3306 x 2487)

De Rosettenevel is een van de mooiste HII gebieden aan de noordelijke sterrenhemel. De nevel omvat een gebied van ongeveer 130 lichtjaar en bevat voldoende gas en stof om tienduizenden sterren te vormen. In het centrum van de nevel staat de jonge open sterrenhoop NGC 2244, die bestaat uit reuzensterren van het type O en B. Ze zijn ongeveer drie miljoen jaar oud. De stralingsdruk en de krachtige sterrenwind van deze massieve sterren heeft het centrum van de Rossettenevel uitgehold en veroorzaakt het oplichten van de emissienevel. In de wolk zijn donkere fijne draden of filamenten van stof zichtbaar. Het gedraaide, spiraalvormige patroon van deze filamenten wordt veroorzaakt door sterrenwinden, straling en elektromagnetische krachten vanuit de cluster van hete, jonge sterren in het centrum.
De schijnbare diameter van de nevel is meer dan 1 graad, dat wil zeggen ruim viermaal de oppervlakte van de Maan. De echte diameter is 90 lichtjaar, die van het centrale gat is 30 lichtjaar.


For this picture I did not have enough luminance. Oliver Penrice from Les Granges was so friendly to let me use his luminance made with his Takahashi FSQ-106 and ATIK11000.

Image spcefications:
 • Exposure: 11 hours HaLRGB = 300:240:80:80:80
 • Camera: SBIG ST-8300M, Filters: Baader LRGB, Astrodon 5 nm H-alpha
 • Instrument: HaRGB: Televue 85 with focal reducer/field flattener focal distance 474 mm
 • Instrument: L: Takahashi FSQ 106, focal distance 530 mm
 • Mount: Mesu (L), Losmandy G11 (RGB), Paramount ME II (Ha)
 • Guiding: SBIG Off Axisguider, Starlight Xpress Lodestar autoguider and PHD
 • Location: Ha: Public Observatory Copernicus, Overveen, Netherlands
 • Location: LRGB: Etoile St.Cyrice, France
 • Date: Ha: 12, 24 and 25 march 2014
 • Date: RGB: 29 and 31 december 2016
Image acquisition with ImagesPlus 6.0 Camera Control:
 • 15 H-alpha of 20 min, binned 1x1
 • 16 Luminance of 15 min, binned 1x1
 • 8 Red, 8 Green and 8 Blue of 10 min, binned 1x1
 • 20 Flat fields for each filter with flatfield panel
 • 20 Dark frames of 15 and 10 min
 • 50 Bias frames