NGC4565 Needle Galaxy

Constellation: Coma Berenices        Distance: 33 million lightyears

NGC4565

NGC 4565 is een van de mooiste sterrenstelsels waar we precies tegen de rand aan kijken. Er zijn veel overeenkomsten met onze Melkweg. Zijn grootte (100.000 lichtjaar), massa (200 miljard Zonís massa), aantal bolvormige sterrenhopen (200) en rotatiesnelheid zijn vergelijkbaar met die van onze Melkweg.

Image spcefications:
Exposure: 56 minutes (7 x 8 minutes)
Camera: Canon 20Da on 1600 ISO
Instrument: 25 cm Meade ACF with focal reducer f 6.3
Mount: Losmandy G11
Guiding: Vixen Guiding Scope 70S, with 2x Barlow and SBIG ST-4
Image processing: ImagesPlus, Photoshop CS3, NoiseNinja, GradientXTerminator
Location: Etoile St Cyrice, France
Sky Quality Meter: 21,55
Temperature: 9° C
Date: 3 may 2008
Full resolution (1,6MB)