NGC6992, NGC6995 Veil Nebula

Constellation: Cygnus        Distance: 1500 lightyear

Veil Nebula

De Sluiernevel is het restant van een supernova explosie, die ongeveer tienduizend jaar geleden plaatsvond. Een ster met een massa van 5 tot 7 maal die van onze Zon is aan het eind van zijn leven, dat wil zeggen toen de brandstof op was, door de zwaartekracht ineengestort, waarbij de buitenlagen van de ster met zeer hoge snelheid het Heelal in werden geslingerd. Een aantal weken was er toen een nieuwe ster te zien, die langzaam minder helder werd. De dunne slierten van gloeiend gas zijn niet de restanten van de stervende ster, maar worden veroorzaakt door de schokgolf (tot 1,4 miljoen kilometer per uur) van de supernova die in botsing komt met al aanwezige gas en daarmee de gasmoleculen in verschillende golflengtes tot oplichten brengt. De opname toont het oostelijke deel van de nevel.

Image spcefications:
Exposure: 48 minutes (6 x 8 minutes)
Camera: Canon 20Da on 1600 ISO with coldpack
Instrument: Vixen ED102SS
Mount: Vixen GP-DX with SkySensor2000
Guiding: Vixen Guiding Scope 70S with SBIG ST-4
Image processing: ImagesPlus, Photoshop CS2, NoiseNinja
Location: Etoile St Cyrice, France
Date: 27 april 2006
High resolution (2.6MB)