NGC7023 Iris Nebula

Constellation: Cepheus        Distance: 1400 lightyears

Iris Nebula

Click for full resolution (3267 x 2426)

De Irisnevel is een reflectienevel rond een heldere ster van de zevende magnitude, die ongeveer tien maal zwaarder is dan onze Zon. Het blauwe licht van de ster wordt gereflecteerd door ontelbare kleine stofdeeltjes. De Irisnevel ligt aan het noordelijke einde van een grote en voor het oog onzichtbare moleculaire wolk in een gebied waar betrekkelijk weinig sterformatie plaatsvindt. De centrale ster is een variabele ster en maakt deel uit van een dubbelster systeem. De twee sterren draaien in 3,7 jaar om elkaar heen.


Image spcefications:
 • Exposure: 6 hours, LRGB = 230:45:45:45 minutes
 • Camera: SBIG ST-8300M, Temp -20 ° C, Baader LRGB filters
 • Instrument: TEC 140 with field flattener, focal distance 980 mm
 • Mount: Losmandy G11
 • Guiding: TS Off Axisguider, Starlight Xpress Lodestar autoguider and PHD
 • Location: Etoile St. Cyrice, France
 • Sky Quality Meter: 21,34
 • Ambient temperature: 10° C
 • Date: 29 august 2011

Image acquisition with ImagesPlus 4.0 Camera Control with dither:
 • 23 Luminance of 10 min, binned 1x1
 • 9 Red + 9 Green + 9 Blue of 5 min, binned 2x2
 • 20 Flat fields per channel with Aurora Flatfield panel
 • At home, camera in fridge:
 • 20 Dark frames of 10 min + 20 Dark frames of 5 min
 • 20 Flat darks (per channel) + 20 Bias frames

Processing in PixInsight 1.8
 • ImageCalibration, ImageIntegration, StarAlignment, ChannelCombination
 • BackgroundNeutralization, ColorCalibration, HistogramTransformation
 • LRGBCombination, TGVDenoise, CurvesTransformation, SCNR
 • ATrousWaveletTransform, PixelMath, LocalHistogramEqualization
 • MultiscaleMedianTransform