Sh2-101 Tulip Nebula and Cygnus-X1

Constellation: Cygnus        Distance: 6.000 lightyears

Sh2-101

Click for full resolution (6248 x 4176)


cygnus-x1 cygnus-x1

Cygnus-X1 is een bron van rontgenstraling. Met een blauwe superreus (HDE 226868) vormt het een binair systeem.
Het object heeft een massa van 21x onze zon en is zo klein dat het alleen een zogenaamd zwart gat kan zijn.
Materiaal afkomstig van de ster vormt een accretieschijf rondon Cygnus-X1. Materie in deze schijf wordt verhit tot miljoenen graden waardoor rontgenstraling ontstaat.
Loodrecht op deze schijf vormt zich een paar relativistische jets. De blauwe boog in de opname ontstaat doordat een van deze jets botst met interstellair materiaal.
(bron: Wikipedia)

Image spcefications:
 • Exposure: 10,6 hours, HaO3RGB = 190:360:30:30:30 minutes
 • Camera: ZWO ASI2600MM, Temp -10 ° C, Baader LRGB filters, Astrodon 5nm H-alpha, 3nm O3
 • Instrument: TEC 140, focal distance 980 mm
 • Mount: Paramount MX+
 • Guiding: TS Off Axisguider, Starlight Xpress Lodestar autoguider and PHD
 • Location: Nozières, France
 • Ambient temperature: Between 16° and 25° C
 • Date: 10, 18, 20 and 22 August 2023
 • © Frans Kroon, Arno-MarkBlesgraaf

Image acquisition Sequence Generator Pro:
 • 19 H-alpha of 10 min, binned 1x1
 • 18 O3 of 20 min, binned 1x1
 • 5 Lum of 10 min, binned 1x1 not used in processing
 • 6 Red + 6 Green + 6 Blue of 5 min, binned 1x1
 • 25 Flat fields per channel with Flatfield panel
 • 20 Dark frames of 20 min + 20 Dark frames of 10 min + 20 Dark frames of 5 min + 50 Bias frames

Processed with PixInsight 1.8.9-2:

  Lineair:
 • ImageCalibration and StarAlignment
 • ImageIntegration and ChannelCombination RGB
 • GraXpert on Ha, O3, Lum and RGB
 • ImageSolver and SPCC on RGB
 • BlurXTerminator on Ha, O3, Lum and RGB

 • Non Lineair:
 • HistogramTransformation on Ha, O3 and RGB
 • NoiseXTerminator on Ha, O3 and RGB
 • StarXTerminator on Ha and O3
 • StarXTerminator RGB with Generate StarImage
 • HistogramTransformation on O3
 • ChannelCombination Ha in red, O3 in Green, O3 in Blue
 • MorphologicalTransformation (smaller stars) on StarImage RGB
 • CurvesTransformation (more color in stars) on StarImage RGB
 • PixelMath to put result ChannelCombination and StarImage RGB together
 • SCNR to remove very faint greenish hue